Kaikilla Lahden lukiot ovat olleet mukana OnEdu-kehityshankkeessa kehittämässä OnEdu-palvelukokonaisuutta vuodesta 2013 saakka. Tämän vuoksi Lahden lukioilla on käytössään kaikki OnEdu-palvelukokonaisuudet www-sivuista, eOpettajainhuoneisiin, Mobie Zine -julkaisuihin, sekä oppiainekohtaisiin www-sivuihin ja OnEdu-oppimisympäristöihin.

Lahdesta on saanut myös ideansa Mobie Turvakanava, jonka alkuunsaattajina voidaan pitää Kalle Niemistä ja Esa Palkiota, jotka molemmat toimivat työkseen Lahden lukiotoimen palveluksessa. Lahden lyseon ollessa saneerauksen alla, he saivat idean tuottaa OnEdu-järjestelmällä koulun info-tv:n ruudulla näkyvät viestit. Tästä sai alkunsa kehitystyö, joka johti koulun kokonaisvaltaisen Mobie Turvakanava -turvallisuus-/viestijärjestelmän valmistumiseen.

TAKAISIN